Cổ phiếu Tư vấn Xây dựng điện 2 sẽ lên sàn HOSE trong tháng 6/2019
 • TPECC2 đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.959 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 282 tỷ đồng và cổ tức không ít hơn 25% trong năm 2019.

  PECC2

  Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PECC2. Ảnh: Nguyễn Tuệ

  Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) đã hoàn tất thủ tục chuyển sàn giao dịch và dự kiến cổ phiếu của Công ty sẽ niêm yết và giao dịch tại sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE) trong tháng 6/2019. Thông tin được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PECC2 vừa được tổ chức mới đây.

  Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo tài chính (đã kiểm toán); Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Phương án trả cổ tức năm 2018... 

  Đặc biệt, với mục tiêu trở thành công ty tư vấn xây dựng điện hàng đầu Việt Nam và khu vực vào năm 2025, Đại hội đã thông qua Đề án “Định hướng phát triển, phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019 – 2025 định hướng 2030 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2”.

  Theo Đề án này, bên cạnh lĩnh vực chủ chốt là tư vấn xây dựng điện, PECC2 tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh tổng thầu (EPC) và lĩnh vực đầu tư với các dự án nguồn điện, trong đó tập trung vào năng lượng tái tạo. PECC2 cũng định hướng mô hình quản trị minh bạch, các thành viên HĐQT không tham gia điều hành…

  PECC2 đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.959 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 282 tỷ đồng và cổ tức không ít hơn 25% trong năm 2019.

  Năm 2018, dù lĩnh vực khảo sát thiết kế và tư vấn quản lý dự án còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với định hướng đúng đắn, sự điều hành quyết liệt và nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể người lao động, PECC2 vẫn đảm bảo được tiến độ các dự án trọng điểm và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

  Đặc biệt, PECC2 đã có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư, khởi công 2 dự án điện mặt trời. Trong đó, nhà máy điện mặt trời tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân do PECC2 tự thực hiện đã hoàn thành phát điện cuối tháng 1/2019. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên của tỉnh Bình Thuận hòa lưới điện quốc gia. Nhà máy Điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 giai đoạn 1, dự kiến sẽ hòa lưới trong tháng 6/2019.

  • Tags: