Bách Hóa Xanh sắp nhận thêm 1.000 tỷ đồng từ Thế giới di động
 • Quý I/2019, Thế giới di động sẽ giải ngân thêm 1.000 tỷ đồng vào Bách Hóa Xanh, nâng số đầu tư của MWG vào Bách Hóa Xanh từ sau kỳ Đại hội thường niên năm 2018 lên 3.000 tỷ đồng.

  Bách Hóa Xanh sắp nhận thêm 1.000 tỷ đồng từ Thế giới di động

  Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) đã có quyết nghị thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh, căn cứ theo Nghị quyết số 01-2018/BBĐHĐCĐ/TGDD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/03/2018.

  Theo đó, số vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng, sẽ thực hiện ngay trong quý I/2019. Mục đích tăng vốn để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh. Nguồn vốn để MWG bơm vốn cho Bách Hóa Xanh là nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

  Báo cáo tài chính quý IV/2018 của MWG cho biết, năm 2018, MWG đã đầu tư thêm vào Bách Hóa Xanh 2.000 tỷ đồng. Số vốn đầu tư của MWG vào Bách Hóa Xanh đến cuối năm 2018 là 2.629,7 tỷ đồng.

  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MWG tính đến cuối năm 2018 là 1.322 tỷ đồng đối với báo cáo riêng và 3.990 tỷ đồng đối với báo cáo hợp nhất.

  Theo kế hoạch trước đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2018, MWG dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm cho Bách Hóa Xanh tối đa 3.000 tỷ đồng. Lần bơm vốn của MWG vào Bách Hóa Xanh gần nhất là tháng 11/2018 với giá trị 1.250 tỷ đồng.

  Tính đến cuối tháng 1, MWG có tổng cộng 2.214 cửa hàng đang hoạt động bao gồm 1.029 cửa hàng Thế giới di động, 764 cửa hàng Điện máy xanh và 421 cửa hàng Bách hóa xanh.

  Chuỗi Bách Hoá Xanh, hiện ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất. Doanh thu tháng 1/2019 đạt 628 tỷ, tăng 214% so với tháng 1/2018. Như vậy, doanh thu trung bình các cửa hàng khai trương trước ngày 1/1/2019 đã vượt mức 1,35 tỷ đồng/cửa hàng/tháng trong mùa cao điểm Tết Nguyên Đán.

  • Tags: