Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và tổng cục nông nghiệp.
 • Ngày 29/05/2019 tại TP.HCM.Tập Đoàn Cao Su đã tổ chức ''Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và tổng cục nông nghiệp.

   

   

  Là một Tập đoàn có quy mô lớn và ngày càng hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, Ban lãnh đạo Tập đoàn CN Cao su VN nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp phát triển bền vững là gắn liền với 3 khía cạnh: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
  Chủ trương định hướng đó được thống nhất và cụ thể hóa thông qua những Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban điều hành Tập đoàn CN Cao su VN.
  Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tại Tập đoàn; tại các công ty thành viên và thành lập Tổ Thực hiện chứng chỉ rừng bền vững và Quan hệ - tham vấn cộng đồng. Chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn được công bố trên Website Tập đoàn và các phương tiện truyền thông khác.
  Tập đoàn đã ban hành “Hướng dẫn tham vấn ý kiến cộng đồng”. Được sự phối hợp của Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF), Hiệp hội Cao su VN và Tập đoàn, Tập đoàn đã ban hành “Sổ tay quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế” để các công ty cao su thành viên áp dụng; phổ biến Tài liệu “Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng sông Mekong”. Tài liệu Hướng dẫn này là kết quả của sự hợp tác giữa Tập đoàn, Hiệp hội Cao su VN và 3 tổ chức phi chính phủ gồm OXFAM, VCCI, PanNature. Chúng tôi cũng thảo luận và ký kết Biên bản làm việc về nội dung hợp tác với Tập đoàn IKEA để cung cấp gỗ (cao su, MDF), sản phẩm gỗ cao su và sản phẩm cao su nội thất (nệm, gối…).
  Bên cạnh đó, thời gian qua, Tập đoàn đã phối hợp với Hiệp hội Cao su VN tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về chủ đề phát triển bền vững. Làm việc, trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để hỗ trợ ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững, hướng đến được cấp giấy chứng nhận cho nguyên liệu và sản phẩm cao su theo các tiêu chuẩn quốc tế.

   


  Song song đó, Tập đoàn đã chỉ đạo các công ty cao su thành viên phải triển khai quyết liệt, đồng bộ chiến lược phát triển bền vững, xem đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện song song với phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao chuẩn mực kinh doanh để hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội rộng lớn thâm nhập thị trường quốc tế và chinh phục khách hàng.
  VRG hiện quản lý trên 413.000 ha cao su, trải dài từ Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc và Cộng hòa DCND Lào, Vương quốc Campuchia.

  Về chế biến, toàn VRG có 55 nhà máy và xưởng chế biến mủ cao su tổng công suất thiết kế là 538.300 tấn/năm, có công nghệ hiện đại, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến và đội ngũ công nhân lành nghề. VRG chủ động nghiên cứu giải pháp công nghệ chế biến mủ cao su và đã xây dựng được quy trình sản xuất cao su SVR 10, SVR 20 rút gọn không sử dụng hóa chất.
  Các nhà máy ứng dụng công nghệ xử lý nước thải cao su thiên nhiên bằng phương pháp sinh học, không sử dụng hóa chất và tái sử dụng nước thải cho sản xuất sau xử lý. Giảm dần mức tiêu phí năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu điện, nước. Tích cực sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường.

  Chế biến gỗ là một trong 5 lĩnh vực hoạt động chính của VRG. Thời gian qua, VRG tập trung nâng cao công suất và năng lực cạnh tranh của các nhà máy sản xuất gỗ. Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến để giảm giá thành, tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào sẵn có để phát triển sản phẩm gỗ, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các nguyên liệu đầu vào thông qua công nghệ tiết kiệm.
  Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, VRG đã và đang thực hiện lộ trình tham gia Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất, suy thoái rừng, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD +) và tiến tới được cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên toàn bộ diện tích cao su VRG đang quản lý.
  Nhằm nâng cao năng lực quản lý, tăng cường kiểm soát rủi ro, VRG thường xuyên tiến hành thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật các thông tin trong chuỗi cung và nhu cầu của thị trường, chia sẻ đến các bên liên quan để có cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro.

  Tổng số lao động toàn VRG đến hết năm 2018 là 81.776 người. VRG luôn thực hiện tốt công tác lao động tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động. Vấn đề an toàn sức khỏe, đảm bảo sự công bằng và cơ hội phát triển bình đẳng luôn được Tập đoàn quan tâm, thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, VRG và tổ chức Công đoàn luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động.

  Tiếp tục thực hiện chủ trương và cam kết phát triển bền vững trong thời gian tới, ngày ngày 16/4/2019, HĐQT VRG đã ban hành Quyết định số 82/QĐHĐQT CSVN về Chương trình Phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2019 – 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

  Để Chương trình và Kế hoạch phát triển bền vững của Tập đoàn giai đoạn 2019 – 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn, ngày 29/5/2019 tại TP.HCM, Tập đoàn CN Cao su VN tiến hành ký kết ký kết Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN với Tổng cục Lâm nghiệp; Thỏa thuận hợp tác với tổ chức Oxfam, PanNature; ký hợp đồng tư vấn thực hiện chứng chỉ rừng giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn với Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới thuộc Bộ NN&PTNT.

  VRG tin tưởng Chiến lược phát triển bền vững và Kế hoạch hành động của VRG sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng địa phương, người lao động trong toàn Tập đoàn và sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước cũng như quốc tế, nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Tập đoàn Cao su VN, của toàn ngành cao su và của Việt Nam.

  THANH DUNG

  • Tags: