Năm 2019, EVN phấn đấu tăng 3 bậc về chỉ số tiếp cận điện năng
 • Năm 2019, EVN đặt mục tiêu đưa chỉ số tiếp cận điện năng thăng hạng, đạt vị trí tối thiếu từ 24/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới (tăng 3 bậc so với năm trước) và duy trì vị trí trong Top 4 ASEAN.
  Năm 2019, EVN phấn đấu tăng 3 bậc về chỉ số tiếp cận điện năng

  Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với chủ đề năm về "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện', toàn Tập đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao. 

  EVN phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, về đích trước 1 năm các chỉ tiêu hiệu quả trong kế hoạch 5 năm 2016- 2020 của Tập đoàn, sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính.

  EVN đã nêu rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm của Tập đoàn trong công tác kinh doanh - DVKH như: Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện trong năm 2019; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái; thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện,… tại Chỉ thị 999/CT-EVN.

  EVN cũng đặt mục tiêu đưa chỉ số tiếp cận điện năng thăng hạng, đạt vị trí tối thiếu từ 24/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới (tăng 3 bậc so với năm trước) và duy trì vị trí trong Top 4 ASEAN.

  Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Tập đoàn đã yêu cầu các tổng công ty Điện lực/công ty Điện lực chủ động đề xuất giải pháp, cơ chế để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu trở thành các đơn vị Điện lực tiên tiến trong khu vực ASEAN.

  Bên cạnh đó, toàn EVN sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng quản lý vận hành như: Sửa chữa điện nóng (hotline), vệ sinh sứ không cắt điện,... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng mã vạch/QRcode trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác CSKH.

  EVN cũng sẽ tiếp tục mở rộng việc cung cấp dịch vụ điện qua Trung tâm CSKH (với các hình thức kết nối: Tổng đài, Website, Email, App, Chatbot…) và qua các trung tâm hành chính công/cổng dịch vụ công trực tuyến.

  Để thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), EVN yêu cầu các đơn vị Điện lực cần làm việc và thống nhất với khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, ký biên bản thỏa thuận về giải pháp điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

  Đồng thời, EVN yêu cầu các đơn vị Điện lực cần đẩy mạnh công tác truyền thông; nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Trong đó, chú trọng cải thiện cách thức, thái độ giao tiếp với khách hàng, tăng cường sự phối hợp giữa các công ty Điện lực và trung tâm chăm sóc khách hàng, nhằm phục vụ khách hàng một cách hiệu quả, nhanh chóng nhất.

  Bảo Nguyên
  • Tags: