Quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • Nội dung này được quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN).


  Quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

   

  Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

  (1) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

  (2) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 13/2019/NĐ-CP;

  (3) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

  Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 05 năm đáp ứng được các điều kiện (1) và (2) nêu trên sẽ được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  Nghị định 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

  - Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc.

  - Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

  - Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  Bảo An
  • Tags: