Hội thảo thường niên “Cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Doanh nghiêp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng” tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
 • Ngày 16/5/2019,hội thảo thường niên tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.Đã tổ chức buổi hội thảo “Cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Doanh nghiêp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng” .

  Cuộc hội thảo quy tụ nhiều các đại diện Ngân hàng thương mại (NHTM), đại diện các Tổ chức tín dụng (TCTD), đại diện các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng,  chuyên gia kinh tế uy tín tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng  về cải cách hành chính trong mối quan hệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, cải cách hành chính trong mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận vốn và các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng.

  Cải cách hành chính ngành Ngân hàng luôn lấy trọng tâm là người dân và doanh nghiệp làm chủ điểm.  Đồng hành cùng tinh thần quyết liệt trong thực hiện,  chủ động trong điều hành, linh hoạt trong thực hành là sự cởi mở trong việc tiếp thu các phản hồi và nhanh chóng xử lý, tháo gỡ các hạn chế vướng mắc tồn đọng; trong 4 năm qua NHNN luôn dẫn đầu 19 bộ ngành trong chỉ số cải cách hành chính. Thêm vào đó, chỉ số “Tiếp cận tín dụng” năm 2018 của Việt Nam đã được Ngân hàng Thế giới xếp hạng 29/190, tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN.

  PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Phó Hiệu trưởng chia sẽ ý kiến với đại diện các Ngân hàng và Doanh nghiệp


  Với mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng kế hoạch nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý và các nhiệm vụ trọng tâm của NHNN được Chính phủ giao. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như :
  Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, các văn bản quy phạm pháp luật triển khai theo Đề án xử lý nợ xấu của các TCTD nhằm xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ, thống nhất đầy đủ, minh bạch cho hoạt động của TCTD. Hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của NHNN. Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

  TS. Lê Xuân Nghĩa – Nguyên Phó Chủ tịch ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia chia sẻ tại Hội thảo

  Hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản, đảm bảo các quy định TTHC đơn giản, minh bạch và chi phí tuân thủ thấp nhất;
  Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của các đơn vị để có kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và hiệu quả;
  Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch nguồn nhân lực của NHNN; chú trọng bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đặc thù của NHNN;

  TS. Bùi Hữu Toàn - Quyền Hiệu trưởng trao đổi về cải cách hành chính với đại biểu tham dự

  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;
  Thực hiện công tác tuyên truyền gắn với nội dung Kế hoạch CCHC của NHNN. Tuyên truyền, thổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, đa dạng các chủ trương, chính sách và các kết quả về công tác CCHC của NHNN. Chủ đề tuyên truyền trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và triển khai Chính phủ điện tử tại NHNN;
  Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính của NHNN, triển khai có hiệu quả các phần mềm thuộc dự án FSMIMS phục vụ công tác quản trị nhân lực, quản lý và điều hành; thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng văn bản điện tử, sử dụng chữ ký điện tử trong việc gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc NHNN; xây dựng, tổ chức kế hoạch triển khai giải pháp lưu trữ điện tử, thư viện điện tử của NHNN…

  Hiện nay nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, tất cả các ngành của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đều cần được công nghệ hóa để bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới. Đối với ngành ngân hàng thì E-banking được xem là một trong những sản phẩm quan trọng giúp các ngân hàng có thể cạnh tranh và phát triển tốt hơn bởi tính nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật các loại hình dịch vụ này. Thực tế, trong những năm gần đây các ngân hàng tại Việt Nam đã và đang lần lượt triển khai các dịch vụ E-banking đến khách hàng.

  Ngày nay, khi hệ thống ngân hàng thương mại nước ta càng được hiện đại hóa về công nghệ thông tin thì việc giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng càng được tinh giản về thủ tục và càng trở nên nhanh chóng. Việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cải cách hành chính giúp các ngân hàng thương mại tăng sức cạnh tranh so với các ngân hàng quốc tế khi mà các ngân hàng quốc tế ngày càng có nhiều cơ hội xâm nhập vào thị trường tài chính của Việt Nam trong bối cảnh nở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Hy vọng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành sẽ giúp các dịch vụ ngân hàng nói chung, E-banking nói riêng ở nước ta phát triển và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

  Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cơ hội cho việc ứng dụng công nghệ quản trị thông minh bằng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong quy trình nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến trình tiến tới mô hình chuẩn trong tương lai trong đó bao gồm hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới việc xây dựng các ngân hàng kỹ thuật số thông minh trong tương lai từ đó góp phần cải cách các thủ tục hành chính giúp cho các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội và các tầng lớp dân cư dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ của ngân hàng nói chung và các dịch vụ thanh toán nói riêng. Từ đó sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng hiệu quả hơn đồng thời cũng phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay.

  Cuộc CMCN 4.0 đã và đang đem lại những cơ hội và cả những thách thức rất lớn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Điều đó đòi hỏi các ngân hàng phải chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để có thể hiện đại hóa, tự động hóa hầu hết các quy trình nghiệp vụ ngân hàng thông qua ứng dụng công nghệ số, xây dựng mô hình chi nhánh hiện đại, dựa vào nền tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều và thông minh hóa của CMCN 4.0.
  Từ đó góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp, chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh ngân hàng công nghệ số đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn xa ra tầm thế giới trong tương lai gần.
  Blockchain - Công nghệ mới cho cải cách các hoạt động ngân hàng
  Với phương pháp phân tích và tổng hợp, tác giả đã là rõ được nền tảng cơ bản của công nghệ Blockchain có thể được sử dụng một cách rất hữu ích cho việc cải cách các hoạt động ngân hàng nói chung và cải cách hành chính trong hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên việc áp dụng công nghệ mới luôn phải thận trọng vì bên cạnh những ưu điểm luôn luôn tồn tại những hạn chế cần phải nghiên cứu khắc phục. Việc ứng dụng công nghệ Blockchain kết hợp với một cơ sở dữ liệu khách hàng tốt sẽ giảm thiểu rất nhiều các bước, thủ tục hành chính và các nội dung trong tác nghiệp của hệ thống ngân hàng.

  THANH DUNG

   

  • Tags: