Nợ thuế tăng cao trong 06 tháng đầu năm 2019, tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng và bất động sản
 • Ngày 20/07/2019 tại Cục Thuế TP.HCM đã có buổi báo cáo sơ kết công tác thuế 06 tháng đầu năm 2019 và kỷ niệm 15 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

  TP.HCM là nơi giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và là nơi tạo ra 23,97% tổng sản phẩm quốc nội – GDP, 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 27,2% tổng thu ngân sách, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút hơn 22% lượng vốn FDI vào Việt Nam.

  Dự toán pháp lệnh năm 2019 là 290.235 5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 272.325 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 18.000 tỷ đồng. Dự toán phấn đấu năm 2019, theo quyết định số 238/QĐ – TCT ngày 21/03/2019 của Tổng cục Thuế giao thu nội địa là 276.915 tỷ đồng.

  Tổng thu 06 tháng đầu năm 2019 là 133.774 tỷ đồng, đạt 46,08% dự toán năm 2019, tăng 2,22% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ sản xuất kinh doanh đạt được 77.250 tỷ đồng, đạt 44,03% dự toán năm , tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2018.

  Các Phòng của Cục thuế TP.HCM thu nội địa trừ dầu, trong 06 tháng đầu năm 2019 thu được 93.903 tỷ đồng, đạt 44, 85% dự toán năm, tăng 1,72% so với cùng kỳ 2018.

  Đối với các Chi cục thuế quận – huyện; 06 tháng đầu năm 2019 số thu khối Chi cục Thuế thực hiện được 39.872 tỷ đồng, đạt 49,27% dự toán năm, tăng 3,42% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó; tổng thu từ tiền sử dụng đất là 36.284 tỷ đồng, đạt 49,24% dự toán, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2018. Khu vực kinh tế thu được 20.663 tỷ đồng, đạt 50,33% dự toán năm, tăng 8,94% so cùng kỳ năm 2018. Tiền sử dụng đất thu được 3.587 tỷ đồng, đạt 49,50% dự toán năm, giảm 28,13% so cùng kỳ năm 2018.

  Thực hiện kế hoạch thanh tra – kiểm tra năm 2019; trong 06 tháng đầu năm 2019 Cục thuế TP.HCM đã thực hiện thanh kiểm tra tại 10.344 doanh nghiệp, tăng 2,65% so với cùng kỳ, với số thuế truy thu phạt là 1.583 tỷ đồng, giảm 28,5% so cùng kỳ, đã nộp vào ngân sách nhà nước là 1.053 tỷ đồng, giảm 10% 10,75% so với cùng kỳ và bằng 66,52% so với tổng số truy thu và phạt.

  Tình hình nợ thuế đến ngày 30/06/2019 là 13.545 tỷ đồng; tăng 52,09% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó các khoản thuế – phí là 6.356 tỷ đồng, các khoản nợ liên quan đến đất là 3.401 tỷ đồng.

  Nợ thuế tăng cao trong 06 tháng đầu năm 2019, tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng và bất động sản 2.400 tỷ đồng và chiếm 51,72% tổng nợ thuế thu tăng thêm.

  Số thu 06 tháng đầu năm 2019; chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi sự suy giảm của ngành bất động sản và xây dựng, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong 06 tháng đầu năm 2019 giảm 20,02% so với cùng kỳ năm 2018. Lệ phí trước bạ nhà đất giảm 28,36% so với cùng kỳ năm 2018, số thu tiền sử dụng đất giảm 60,39% so với cùng kỳ năm 2018, nợ từ các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng tăng cao trong 06 tháng đầu năm và chiếm 51,72% tổng nợ khả thu tăng thêm.

  THANH DUNG

  • Tags: