Nửa đầu tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 0,61 tỷ USD
 • Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3 năm 2019 có mức thặng dư gần 0,61 tỷ USD, qua đó tiếp tục giữ mức thặng dư từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019 có mức thặng dư khoảng 0,5 tỷ USD.

  Theo thống kê sơ bộ ngày 20/03/2019 của Tổng cục Hải quan tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2019 (từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2019) đạt 21,3 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 3,34 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2019.

  Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 93,6 tỷ USD, tăng 6,3% về mặt số tương đối và tương ứng tăng 5,55 tỷ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện cùng thời gian năm 2018. Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy từ đầu năm 2019 đến ngày 19/03/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ USD.

  Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu-nhập khẩu) của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3 năm 2019 có mức thặng dư gần 0,61 tỷ USD, qua đó tiếp tục giữ cho cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019 có mức thặng dư khoảng 0,5 tỷ USD.

  xuất khẩu

  Trị giá xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ đầu năm đến 15/3/2019. Nguồn: TCHQ

   

  Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2019 đạt 10,95 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 1,31 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 47,05 tỷ USD, tăng5,4% (tương ứng tăng 2,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

  Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2019 đạt 10,34 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 2,03 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2019. Tính đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 46,55 tỷ USD, tăng7,3% (tương ứng tăng 3,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

  So với nửa cuối tháng 2/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2019 biến động tăng ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện tăng 363 triệu USD, tương ứng tăng 15,7%; hàng dệt may tăng 269 triệu USD, tương ứng tăng 27,2 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 198 triệu USD, tương ứng tăng 17,3%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 123 triệu USD, tương ứng tăng 39,2%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 92 triệu USD, tương ứng tăng 27,4%...

  nhập khẩu

  Trị giá xuất khẩu của 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ đầu năm đến 15/3/2019. Nguồn: TCHQ

   

  So với nửa cuối tháng 2/2019 nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2019 biến động tăng ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 414 triệu USD, tương ứng tăng 23,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 258 triệu USD, tương ứng tăng 21,8%; vải các loại tăng 210 triệu USD, tương ứng tăng 77,7%; sắt thép các loại tăng 180 triệu USD, tương ứng tăng 62,5% sản phẩm từ chất dẻo tăng 78 triệu USD, tương ứng tăng 39,7%; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày tăng 72 triệu USD, tương ứng tăng 41,4%...

  • Tags: