Thành tựu 10 năm CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng 10% mỗi năm
 • 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ngành Công Thương đã đạt được một số thành tựu cơ bản.

  Chỉ số giá tiêu dùng giảm

  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ mức lạm phát phi mã 19,8% năm 2008 đã giảm xuống mức 5% trong các năm gần đây. Đặc biệt, trong các năm 2016,2017, 2108 chỉ số CPI lần lượt ở các mức 2,66%, 3,53%, 3,54%

  thành tựu 10 năm cuộc vận động

   

  Việt Nam
  • Tags: