UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen
 •   - Ngày 9/11, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định công nhận hội đồng quản trị (HĐQT) và chủ tịch HĐQT của ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012 -2017.
   
  Theo quyết định này, các thành viên HĐQT gồm các ông: Lưu Tiến Hiệp (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trọng Duy, Trần Phước Huy, Tô Ngọc Ngời, Huỳnh Minh Việt và Nguyễn Đệ.
  Đây là những người được bầu tại đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014. 
  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế quyết định ngày 4/10/2014 về việc công nhận HĐQT của ĐH Hoa Sen của chủ tịch UBND TP.HCM. 
  UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen
  Một buổi ra mắt chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của ĐH Hoa Sen. Ảnh: Hoàng Bình. 
   
  Đại hội cổ đông bất thường của ĐH Hoa Sen ngày 2/8/2014 bầu bổ sung một số thành viên HĐQT. Nhưng trước đó một ngày (1/8/2014), ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT khi đó - đã ký thông báo điều chỉnh giảm tỷ lệ cổ phần của công ty I-Connect và Co- Ordinate, là 2 cổ đông pháp nhân trong HSU.
  Do còn có ý kiến khác nhau về tỷ lệ cổ phần tham gia đại hội cổ đông bất thường, UBND TP.HCM chưa công nhận HĐQT ở thời điểm đó. 
   
  Phước Tuấn
  Nguồn: Zing News 
  • Tags: