Xuất khẩu cao su tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước
 • Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, lượng cao su xuất khẩu đạt 378,8 nghìn tấn, trị giá 504,16 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

  Xuất khẩu cao su tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 4/2019, xuất khẩu cao su đạt 38,36 nghìn tấn, trị giá 54,46 triệu USD, tăng 22,1% về lượng và tăng 20,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, lượng cao su xuất khẩu đạt 378,8 nghìn tấn, trị giá 504,16 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su trung bình 15 ngày đầu tháng 4/2019 ở mức 1.420 USD/tấn, giảm 1,6% so với mức giá xuất khẩu trung bình của 15 ngày đầu tháng 4/2018.

  Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong 3 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su của Hàn Quốc từ Việt Nam đạt 12,12 nghìn tấn, trị giá 17,11 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 ổn định so với cùng kỳ năm 2018, ở mức 8,8%.

  3 tháng đầu năm 2019, trong khi giảm nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su tái sinh (mã HS: 4003), đạt 4,22 nghìn tấn, trị giá 3,57 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. Lượng cao su tái sinh của Việt Nam chỉ chiếm 0,5% trong tổng lượng cao su tái sinh nhập khẩu của Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019.

  Trong 10 ngày giữa tháng 4/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh ổn định ở mức thấp. Hiện tại Đắk Lắk giá thu mua mủ nước tại vườn và nhà máy vẫn ổn định với 10 ngày trước đó, giao dịch lần lượt ở mức 240 đ/độ TSC và 245 đ/độ TSC.

  Hoàng Hà
  • Tags: