Sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cảnh báo đối với cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai
 • Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vào diện bị cảnh báo từ ngày 9/4.

  Cụ thể: ngày 1/4 vừa qua, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty năm 2018 là 117,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là -36,43 tỷ đồng.

   

  Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty.

  Như vậy, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 31/12/2018 là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

  HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty.

  Bên cạnh đó, HOSE của đưa cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vào diện bị cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -659,15 tỷ đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

  Theo: Hà Anh/ vneconomy.vn

  • Tags: