Thủ tướng thăm nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương
  • Ngày 31/5/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm ông Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương) tại Bệnh viện Thống Nhất.

    • Tags: