Bảo Việt Nhân thọ ký hợp tác với Bưu chính Viettel
 •  

   

   Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Bưu chính Viettel). Bảo Việt Nhân thọ hiện có hệ thống mạng lưới 76 công ty trên 63 tỉnh thành, với hơn 350 văn phòng giao dịch và gần 190.000 tư vấn viên.

  Thoả thuận hợp nhằm mục đích phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel.

  Theo thỏa thuận hợp tác, hai doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng chéo các dịch vụ mà hai bên đang cung cấp trên thị trường.

  Các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của khách hàng tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ sẽ có thể thực hiện qua các kênh trực tiếp và/hoặc kênh giao dịch điện tử/internet/online/mobile app của Bưu chính Viettel.

  Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng tập trung khai thác tối đa lợi thế, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và năng lực của mỗi bên, phát huy những thế mạnh về hệ thống với mạng lưới vững chắc và rộng khắp.

  Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel hướng tới hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hai bên trên thị trường.

  Ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Bưu chính Viettel cho biết Bưu chính Viettel sẽ tích cực phối hợp thực hiện các nội dung trong thỏa thuận để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác này.

  Về phần mình, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung, điều khoản của Thỏa thuận hợp tác.

  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Bưu chính Viettel)

  Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam với 26,3% thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2017.

  Bảo Việt Nhân thọ hiện có hệ thống mạng lưới 76 công ty trên 63 tỉnh thành, với hơn 350 văn phòng giao dịch và gần 190.000 tư vấn viên.

  Cho đến nay, công ty bảo hiểm nhân thọ này đã bảo vệ cho hơn 12 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến gần 34.000 tỷ đồng, giỏ sản phẩm gần 50 sản phẩm bảo hiểm đa dạng.

  Tổng Công ty Bưu chính Viettel là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát với thị phần đứng thứ 2 tại Việt Nam.

  Hiện tại, Bưu chính Viettel đang cung cấp 3 nhóm dịch vụ chính là Chuyển phát nhanh trong nước – quốc tế, Logistics và Thương mại dịch vụ.

  Bưu chính Viettel có mạng lưới gồm 85 Chi nhánh ở 63/63 tỉnh thành toàn quốc, hệ thống Bưu cục, điểm giao dịch đến tận vùng sâu vùng xa, huyện đảo xa xôi.

  T-TRUC

  • Tags: