Thoái vốn thu về giá trị tăng gấp đôi, CPH mới đạt 24% kế hoạch

Thoái vốn thu về giá trị tăng gấp đôi, CPH mới đạt 24% kế hoạch
 • Bộ Tài chính mới đưa ra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm.

  Trong đó, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước có nhiều điểm đáng quan tâm.

  Trong 5 tháng đầu năm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN. Bộ Tài chính đã ban hành 4 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và 1 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2018/NĐ-CP  qua đó đảm bảo công tác cổ phần hóa, thoái vốn được thực hiện đúng pháp luật, theo thị trường và công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Nhà nước.

  Đối với cổ phần hóa: Trong 5 tháng đầu năm 2019 có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy lũy kế đến tháng 5/2019 đã hoàn thành 30/127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng doanh nghiệp còn phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch đề ra. Như vậy, cổ phần hóa mới đtạ 24%.

  Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019 đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.549 tỷ đồng, số thu về tăng gấp đôi với 8.765 tỷ đồng.

  Tuy Hòa
  • Tags:

  Cùng chuyên mục

  1 2 3 4 5

  Top tin tức

  Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè