TP. Hồ Chí Minh phải thu hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách mỗi ngày
 • Ngày 15-1, tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài chính TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm nay, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trung ương giao cho TP là 399.125 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 26,3% trong tổng dự toán thu cả nước; trong đó thu nội địa chiếm 272.325 tỉ đồng, tăng 16,4% so với thực hiện năm 2018.

  Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu trong hội nghị 

  Theo nhận định của ông Nguyễn Thành Phong, để đạt được con số thu hơn 1.500 tỷ đồng mỗi ngày là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và nhiều thách thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài chính mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành tài chính TP. Hồ Chí Minh phải đi đầu trong đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội theo chủ đề năm 2019 của thành phố với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất để có sự chuyển biến thực sự; có giải pháp đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn, có nhiều nguồn lực để điều hành chủ động, linh hoạt hơn; tham mưu, đề xuất thành phố các cơ chế, chính sách theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên.

  Đồng thời, tiếp tục quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Nghị định 167 của Chính phủ. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách, tổ chức điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, không tạm ứng cho các dự án không có khả năng thu hồi trong năm ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nợ công và đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

  Mặt khác, tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), vốn đầu tư công, ODA, không để thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng văn hóa có hóa đơn, văn hóa đóng thuế với các hộ kinh doanh lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn.

  Tiếp thu các ý kiến này, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2019, Sở Tài chính phấn đấu tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu thu chi NSNN, đồng thời nghiêm túc thực hiện chế độ công khai tài chính NSNN, công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn NSNN… để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

  Đặc biệt, để triển khai thành công Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2019 sở sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án điều chỉnh thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với một số nhóm hàng, ban hành mới hoặc điều chỉnh mức thu một số khoản phí, lệ phí; tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định cơ chế phối hợp giữa TP. Hồ Chí Minh và các bộ ngành trong việc rà soát, sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, phối hợp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

  THANH DUNG

  • Tags: