Cơ hội từ EU cho nông lương Việt

Năm 2019, EU đã xuất hơn 1,1 tỷ sản phẩm nông lương vào Việt Nam, với tổng lượng hàng nhập khẩu là 2,2 tỷ Euro. Điều...

TRONG NƯỚC